Välkommen


Trientalis har mångårig erfarenhet av att jobba med e-hälsoutvecklingen i Sverige. Vårt fokus är att möjliggöra utveckling av digitala tjänster som är anpassade efter hälso- och sjukvårdens behov.

Är du intresserad av att veta mer, vänligen ta kontakt på kristin@trientalis.se